σχετικα με την παθηση

Σηραγγώδες αιμαγγείωμα - καβέρνωμα

Τα σηραγγώδη αιμαγγειώματα αποτελούνται από διατεταμένα τριχοειδή αγγεία που έχουν μόνο ενδοθήλιο και είναι γεμάτα με αίμα.
σχετικα με την παθηση

Σηραγγώδες αιμαγγείωμα - καβέρνωμα

Τα σηραγγώδη αιμαγγειώματα αποτελούνται από διατεταμένα τριχοειδή αγγεία που έχουν μόνο ενδοθήλιο και είναι γεμάτα με αίμα.
Service

Heading

Client

Service

πληροφοριεσ

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Για τον λόγο αυτό μοιάζουν με βατόμουρα (mulberries). Μπορεί να εντοπίζονται στον εγκέφαλο ή στον νωτιαίο μυελό. Στον εγκέφαλο, μπορεί να αιμορραγήσουν ή να προκαλέσουν επιληψία.

πληροφοριεσ

Σχετικά με το χειρουργείο

Ανάλογα με την εντόπιση και τα συμπτώματα που προκαλούν, αποφασίζεται η παρακολούθηση ή η χειρουργική τους αφαίρεση.