σχετικα με την παθηση

Επιληψία

Η επιληψία είναι μια νευρολογική διαταραχή του κεντρικού νευρικού συστήματος κατά την οποία λόγω παθολογικής ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου μπορεί να προκαλούνται μυϊκοί σπασμοί, ασυνήθιστη συμπεριφορά, διαταραχές αισθητικότητας ή και της συνειδήσεως.
σχετικα με την παθηση

Επιληψία

Η επιληψία είναι μια νευρολογική διαταραχή του κεντρικού νευρικού συστήματος κατά την οποία λόγω παθολογικής ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου μπορεί να προκαλούνται μυϊκοί σπασμοί, ασυνήθιστη συμπεριφορά, διαταραχές αισθητικότητας ή και της συνειδήσεως.
Service

Heading

Client

Service

πληροφοριεσ

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Αιτίες επιληψίας

Κάθε άνθρωπος σε οποιαδήποτε ηλικία μπορεί να εμφανίσει επιληπτικές κρίσεις. Η επιληψία απαιτεί διερεύνηση της αιτιολογίας, που πιθανό να είναι χειρουργικά αντιμετωπίσιμη (π.χ όγκος εγκεφάλου, λοίμωξη ή κάποια εγκεφαλική αιμορραγία). Έλεγχος της επιληψίας μπορεί να γίνει με αντιεπιληπτικά φάρμακα. Μια επιληψία χωρίς προφανή αιτιολογία (κρυπτογενης) που δεν ανταποκρίνεται στην φαρμακευτική αγωγή λέγεται φαρμακοανθεκτική. Αυτού του τύπου η επιληψία απαιτεί ενδελεχή διερεύνηση σε κέντρο επιληψίας. Από τη διερεύνηση αυτή μπορεί να αποκαλυφθεί η αιτία της επιληψίας η οποία ίσως αντιμετωπίζεται χειρουργικά.

πληροφοριεσ

Σχετικά με το χειρουργείο


Χειρουργική Αντιμετώπιση της επιληψίας

Η χειρουργική αντιμετώπιση της επιληψίας περιλαμβάνει 1) τις παρεμβάσεις όπου αφαιρούμε τμήματα του εγκεφάλου και 2) άλλες όπου δεν γίνεται κάποια εξαίρεση.

Στην πρώτη περίπτωση γίνεται αφαίρεση της επιληπτογόνου ζώνης με σύγχρονες μικροχειρουργικές τεχνικές. Μια κλασική τέτοια παρέμβαση είναι η πρόσθια κροταφική λοβεκτομή σε περίπτωση φαρμακοανθεκτικής κροταφικής επιληψίας. Επίσης στην εκλεκτική αμυγδαλοϊπποκαμπεκτομή αφαιρείται ο ιππόκμαπος και η αμυγδαλή χωρίς να αφαιρείται τμήμα του φλοιού του κροταφικού λοβού.

Στα προηγούμενα χρόνια, σε περιπτωσεις εξωκροταφικής επιληψίας, γινόταν αφαίρεση ενός λοβού του εγκεφάλου (λοβεκτομή) ενώ σήμερα, με την πρόοδο των μεθόδων προεγχειρητικής διάγνωσης, προτιμάται η εξαίρεση της επιληπτογόνου εστίας (lesionectomy). Κλασική περίπτωση είναι η αφαίρεση μιας φλοιϊκής δυσπλασίας. Ασθενείς με μεγάλης έκτασης βλάβες που αφορούν ένα ημισφαιριο (π.χ. εγκεφαλίτιίδα Rasmussen) είναι υποψήφιοι για λειτουργική ημισφαιροτομή.

Στη δεύτερη κατηγορία παρεμβάσεων χρησιμοποιούνται μέθοδοι α) διαχωρισμού συνδέσεων (disconnection), β) διέγερσης (stimulation) ή γ) καταστροφής. Τέτοιες είναι α) multiple subpial transections, διατομή μεσολοβίου, β) διεγέρτης πνευμονογαστρικού, DBS και γ)  radio frequency thermocoagulation (RFTC), laser induced thermocoagulation (LITT), stereotactic radiosurgery (SRS). Οι παρεμβάσεις αυτές είναι ελάχιστα επεμβατικές.