σχετικα με την παθηση

Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία

Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία είναι η συλλογή αίματος (αιμάτωμα) μέσα στο εγκεφαλικό παρέγχυμα.
σχετικα με την παθηση

Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία

Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία είναι η συλλογή αίματος (αιμάτωμα) μέσα στο εγκεφαλικό παρέγχυμα.
Service

Heading

Client

Service

πληροφοριεσ

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Πιο συχνά είναι αποτέλεσμα τραύματος (εγκεφαλική θλάση). Σε περιπτώσεις όμως αγγειοπάθειας, πιο συχνά από υπέρταση, μπορεί να προκληθεί αυτόματη ενδοεγκεφαλική αιμορραγία. Άλλες αιτίες είναι τα ανευρύσματα και οι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες ή τα σηραγγώδη αιμαγγειώματα. Η λήψη αντιπηκτικών φαρμάκων αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα. Οι ασθενείς με ενδοεγκεφαλική αιμορραγία μπορεί να έχουν δυνατό πονοκέφαλο, νευρολογικά συμπτώματα ή ακόμη να είναι και σε κωματώδη κατάσταση.

πληροφοριεσ

Σχετικά με το χειρουργείο

Η αντιμετώπιση είναι συντηρητική ή χειρουργική και αποφασίζεται εξατομικευμένα, ανάλογα με την περίπτωση.