σχετικα με την παθηση

Μηνιγγίωμα

Το μηνιγγίωμα είναι καλοήθης όγκος της μήνιγγας, δηλ. του περιβλήματος του εγκεφάλου. Όταν πιέζεται ο εγκέφαλος ή τα νεύρα μπορεί να προκαλέσει επιληψία ή νευρολογική συμπτωματολογία ή και πονοκέφαλο.
σχετικα με την παθηση

Μηνιγγίωμα

Το μηνιγγίωμα είναι καλοήθης όγκος της μήνιγγας, δηλ. του περιβλήματος του εγκεφάλου. Όταν πιέζεται ο εγκέφαλος ή τα νεύρα μπορεί να προκαλέσει επιληψία ή νευρολογική συμπτωματολογία ή και πονοκέφαλο.
Service

Heading

Client

Service

πληροφοριεσ

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ανάλογα με τη βιολογική συμπεριφορά του όγκου, τα μηνιγγιώματα διακρίνονται σε βαθμού 1, που είναι τα πιο καλοήθη, βαθμού 2 ή άτυπα, που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα επανεμφάνισης μετά από αφαίρεση και βαθμού 3 που είναι πιο επιθετικά και δυσκολότερα στην αντιμετώπιση.

πληροφοριεσ

Σχετικά με το χειρουργείο


Πως αντιμετωπίζεται το μηνιγγίωμα;

Η θεραπεία του μηνιγγιώματος είναι η χειρουργική του αφαίρεση. Η ακτινοθεραπεία έχει θέση στα άτυπα βαθμού 2 μηνιγγιώματα καθώς και στα κακοηθέστερα βαθμού 3.

Η σύγχρονη τεχνολογία μας επιτρέπει να κάνουμε μικροχειρουργικές επεμβάσεις και με χρήση ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών για καλό κλινικό αποτέλεσμα και γρήγορη ανάρρωση.