σχετικα με την παθηση

Ανεύρυσμα Εγκεφάλου

Τα ανευρύσματα δημιουργούνται σε σημεία που τα αγγεία του εγκεφάλου παρουσιάζουν αδυναμία στο τοίχωμα με αποτέλεσμα τη διάταση ή διόγκωση στην περιοχή αυτή.
σχετικα με την παθηση

Ανεύρυσμα Εγκεφάλου

Τα ανευρύσματα δημιουργούνται σε σημεία που τα αγγεία του εγκεφάλου παρουσιάζουν αδυναμία στο τοίχωμα με αποτέλεσμα τη διάταση ή διόγκωση στην περιοχή αυτή.
Service

Heading

Client

Service

πληροφοριεσ

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Το ανεύρυσμα εγκεφάλου αποτελεί πρόβλημα για τον λόγο ότι ενέχει κίνδυνο ρήξης με συνέπεια την υπαραχνοειδή αιμορραγία, κατάσταση επικίνδυνη για την ζωή.

Τα ανευρύσματα μπορεί να ανακαλυφθούν στα πλαίσια της αιμορραγίας, με πολύ έντονο πονοκέφαλο και νευρολογική σημειολογία. Μπορεί όμως και να είναι ασυμπτωματικά και να βρεθούν σε μια μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου που γίνεται για άλλο λόγο, όπως πονοκεφάλους ή ζαλάδες.

Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να δίνουν άλλα συμπτώματα, π.χ διπλοπία, αν ακουμπούν και πιέζουν κρανιακά νεύρα.

Υπάρχει συσχέτιση αυξημένης πιθανότητας ύπαρξης ανερύσματος σε συγγενείς πρώτου βαθμού ασθενών με ραγέν ανεύρυσμα.

Όταν ανακαλύπτεται ένα ανεύρυσμα είναι σωστό να γίνεται νευροχειρουργική εκτίμηση του κινδύνου ρήξης, της ένδειξης ελέγχου συγγενικών προσώπων καθώς και αξιολόγηση της αναγκαιότητας και των τρόπων αντιμετώπισης.


πληροφοριεσ

Σχετικά με το χειρουργείο

Θεραπεία

Η αντιμετώπιση του ανευρύσματος είναι χειρουργική ή ενδοαγγειακή. Στην χειρουργική μέθοδο χρησιμοποιείται ένας μεταλλικός αγκτήρας (clip) που τοποθετείται στον αυχένα του σάκου του ανευρύσματος. Με τον τρόπο αυτό αποκλείεται το ανεύρυσμα από την κυκλοφορία του αίματος και ο κίνδυνος ρήξης.  

Στην ενδοαγγειακή μέθοδο χρησιμοποιείται ένας καθετήρας που διαμέσου του αγγείου φθάνει στο ανεύρυσμα. Η απόφραξη γίνεται με σπείραμα που γεμίζει τον σάκο.

Η κατάλληλη μέθοδος αντιμετώπισης εξαρτάται από τον τύπο του ανευρύσματος και τις συνθήκες και πρέπει να αποφασίζεται εξατομικευμένα κάθε φορά.