σχετικα με την παθηση

Γλοιοβλάστωμα

Το γλοιοβλάστωμα αποτελεί κακοήθη όγκο του εγκεφάλου. Μπορεί να εντοπίζεται και σε άλλα σημεία του κεντρικού νευρικού συστήματος, αλλά η συνήθης εντόπιση είναι ο εγκέφαλος.
σχετικα με την παθηση

Γλοιοβλάστωμα

Το γλοιοβλάστωμα αποτελεί κακοήθη όγκο του εγκεφάλου. Μπορεί να εντοπίζεται και σε άλλα σημεία του κεντρικού νευρικού συστήματος, αλλά η συνήθης εντόπιση είναι ο εγκέφαλος.
Service

Heading

Client

Service

πληροφοριεσ

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Είναι επιθετικός όγκος. Η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση περιλαμβάνει χειρουργική αφαίρεση ακολουθούμενη από χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία ή και τα δύο.

Είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται οι ασθενείς από εξειδικευμένους νευροχειρουργούς σε συνεργασία και με γιατρούς άλλων ειδικοτήτων.

Η σύγχρονη τεχνολογία μας επιτρέπει να αφαιρούμε τέτοιους όγκους με ασφάλεια ακόμα κι από περιοχές στο βάθος του εγκεφάλου.

πληροφοριεσ

Σχετικά με το χειρουργείο


Με τη χρήση της νευροπλοήγησης σε συνδυασμό με τη δεματιογραφία σχεδιάζουμε την ασφαλή προσπέλαση του όγκου.


Η χρήση του φαρμάκου 5-ALA μας επιτρέπει την ριζικότερη αφαίρεση με τη χρήση του μικροσκοπίου. Ο όγκος προσλαμβάνει το φάρμακο και φωσφορίζει έντονα κόκκινο χρώμα.,