Υδροκέφαλος

 

Η διαταραχή της φυσιολογικής ισορροπίας μεταξύ παραγωγής και απορρόφησης/παροχέτευσης του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) οδηγεί σε υδροκέφαλο, συνήθως με αύξηση του μεγεθους των κοιλιών του εγκεφάλου.

 

Ένας όγκος μπορεί λόγω απόφραξης στο σύστημα παροχέτευσης του ΕΝΥ να προκαλέσει αποφρακτικό υδροκέφαλο. Στην περίπτωση αυτή, η αφαίρεση του όγκου, όταν είναι δυνατή, μπορεί να οδηγήσει σε θεραπεία του υδροκεφάλου. Άλλη αιτία αποφρακτικού υδροκεφάλου είναι η συγγενής στένωση του υδραγωγού του Sylvius.

 

Ιδιαίτερη περίπτωση μη αποφρακτικού υδροκεφάλου είναι ο ιδιοπαθής υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης (normal pressure hydrocephalus, NPH). Οι ασθενείς παρουσιάζουν διαταραχή της βάδισης, προβλήματα μνήμης και ακράτεια ούρων. 

Άλλες αιτίες είναι οι αιμορραγίες και οι φλεγμονές, ενώ ιδιαίτερη κατάσταση αποτελεί η καλοήθης ενδοκράνια υπέρταση. 

 

Θεραπεία του υδροκεφάλου

 

Η παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού με ένα σωληνάκι που θέτει σε επικοινωνία τις κοιλίες του εγκεφάλου με τον περιτοναϊκό χώρο στην κοιλιά του ασθενούς (κοιλιοπεριτοναϊκή παροχέτευση, shunt) οδηγεί σε αποσυμφόρηση της αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης. 

Μια βαλβίδα ρυθμίζει την ποσότητα του υγρού που παροχετεύεται ανάλογα με την πίεση ή τη ροή.