Σπονδυλοδεσία

Σε περιπτώσεις που έχουμε αστάθεια στην σπονδυλική στήλη, π.χ. από όγκους σπονδυλικής στήλης ή κατάγματα ή σε περίπτωση εκφυλιστικής σπονδυλολίσθησης, μπορεί να χρειάζεται, εκτός από αποσυμπίεση, και σταθεροποίηση με τη χρήση βιδών είτε για λόγους στατικής ισορροπίας της σπονδυλικής στήλης είτε για συμπτωματική ανακούφιση από τους πόνους.

Οι σύγχρονες τεχνικές μας επιτρέπουν με ελάχιστα επεμβατικές και αναίμακτες μεθόδους να τοποθετούμε τα μεταλλικά υλικά (βίδες και ράβδους) διαδερμικά από πολύ μικρές τομές.

Στις εικόνες βλέπετε την μέθοδο διαδερμικής τοποθέτησης οδηγών συρμάτων για τις βίδες (εικόνα 1) και τον διεγχειρητικό ακτινολογικό έλεγχο (εικόνα 2). 

Στην ακριβή και αναίμακτη τοποθέτηση των βιδών έχει συμβάλει σημαντικά και η χρήση της νευροπλοήγησης.

IMG_0539_edited.jpg

1

IMG_0540.JPG

2