Τί είναι η νευροπλοήγηση;

Με τον όρο νευροπλοήγηση εννοούμε το σύνολο του τεχνολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούμε στη νευροχειρουργική για την ακριβή και ασφαλή καθοδήγηση ή πλοήγηση στον εγκέφαλο και τη σπονδυλική στήλη στις 3 διαστάσεις (εικόνα 1).

 

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός περιλαμβάνει ηλεκτρονικό υπολογιστή και δεδομένα απεικονιστικής μεθόδου (αξονικής, μαγνητικής ή και υπερήχων).

Οι ακόλουθες εικόνες δείχνουν παραδείγματα της εφαρμογής.

​​

20190827_1112_1_ScreenCaptures_1_edited.

1

​Τί είναι η δεματιογραφία;

Η δεματιογραφία (DTI) είναι μία τεχνική απεικόνισης των νευρικών δεματίων στον εγκέφαλο.

 

Έχοντας αποκτήσει γνώση για την ανατομία αλλά και τις λειτουργίες αυτών των δεματίων, σχεδιάζουμε την προσπέλαση και αφαίρεση των όγκων με τη βοήθεια της νευροπλοήγησης καθώς και με τη νευρο-παρακολούθηση που μας επιτρέπει να διεγείρουμε τα δεμάτια αυτά με τον ασθενή είτε σε νάρκωση είτε σε εγρήγορση (τεχνική awake) για μεγαλύτερη ασφάλεια.

20190827_1125_3_ScreenCaptures_1_edited.

2

20190827_1125_1_ScreenCaptures_1.png

3

Νευροπλοήγηση με βαση μαγνητική τομογραφία σε συνδυασμό με διεγχειρητικό υπέρηχο (εικόνα 2) για διπλό έλεγχο και διόρθωση του σφάλματος της νευροπλοήγησης (brain shift).

Η ίδια θέση απεικονιζεται με διεγχειρητικό υπέρηχο σε συνδυασμό με δεματιογραφία (εικόνα 3). Με κόκκινο χρώμα δεμάτιο που σχετίζεται με την ομιλία.

 

Το πράσινο απεικονίζει τον στυλεό που χρησιμοποιούμε διεγχειρητικά για τον έλεγχο της θέσης εντός του εγκεφάλου.

 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο ασθενής ήταν σε εγρήγορση (ξύπνιος). Όταν εφαρμόσαμε διέγερση με χαμηλής έντασης ρεύμα στη θέση που υποδηλώνει ο πράσινος στυλεός, ο ασθενής παρουσίασε προσωρινή διαταραχή της ομιλίας. Στη θέση αυτή και με βάση το εύρημα σταματήσαμε την αφαίρεση ιστού.

 

Με μωβ χρώμα σημειώνεται το περιγραμμα του όγκου με βάση την προεγχειρητική μαγνητική τομογραφία. 

20191003_1004_1_ScreenCaptures_1.png

4

Εικόνα 4. Παράδειγμα δεματιογραφίας σε μαγνητική τομογραφία από εφαρμογή νευροπλοήγησης. Απεικονίζεται η εγγύτητα του όγκου (κόκκινο περίγραμμα) με το δεμάτιο που σχετιζεται με την κινητικότητα (μπλε).  

Bild5.jpg

5

Εικόνα 5. Άλλο παράδειγμα δεματιογραφίας σε μαγνητική τομογραφία από εφαρμογή νευροπλοήγησης. Απεικονίζεται η εγγύτητα του όγκου (κόκκινο περίγραμμα) με το δεμάτιο που σχετιζεται με την κινητικότητα (μπλε) και την ομιλία (πράσινο).