Τι εννούμε με τον όρο νευροπαρακολούθηση;

Ως νευροπαρακολούθηση (neuromonitoring) εννούμε το σύνολο των διαγνωστικών τεχνικών που χρησιμοποιύμε για να παρακολουθούμε τις λειτουργίες του εγκεφάλου και των νεύρων κατά τη διάρκεια μιας νευροχειρουργικής επέμβασης. 

Τι περιλαμβάνει η νευροπαρακολούθηση;

Η νευροπαρακολούθηση περιλαμβάνει τις νευροψυχολογικές δοκιμασίες με τον ασθενή σε εγρήγορση, δηλ. ξύπνιο, κατά τη διάρκεια π.χ μιας εγχείρησης στον εγκέφαλο, και τον νευροφυσιολογικό έλεγχο δηλ. τις διάφορες μετρήσεις ηλεκτρικής αγωγιμότητας νευρικών δομών, με τη χρήση ηλεκτροδίων για την παρακολούθηση της ακεραιότητας τους.

 

Τί σημαινει κρανιοτομία σε εγρήγορση; 

Κατά την κρανιοτμία σε εγρήγήορση (awake) ο ασθενής παραμένει ξύπνιος κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης στο κεφάλι, π.χ κατά την αφαίρεση ενός όγκου, και με διάφορες δοκιμασίες ελέγχονται σημαντικές λειτουργίες όπως η κίνηση, η κατανόηση και παραγωγή λόγου, το συναίσθημα κλπ. 

 

Τί περιλαμβάνει ο νευροφυσιολογικός έλεγχος;

Με τη χρήση ηλεκτροδίων μετράται η αγωγιμότητα των νεύρων. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται η λειτουργκότητα και η ακεραιότητά τους.