Νευραλγία τριδύμου

 

Στη νευραλγία του τριδύμου νεύρου ο ασθενής υποφέρει από παροξυσμικό πόνο, συνήθως στην κατανομή του 2ου και 3ου κλάδου του τριδύμου, δηλ. στην άνω και κάτω γνάθο. Εκλυτικοί παράγοντες μπρεί να είναι η μάσηση τροφής, οι αλλαγή θερμοκρασίας ή το άγγιγμα του προσώπου.

 

Συνήθεις αιτίες είναι η πίεση του τριδύμου νεύρου από αγγειακές αγκύλες, όγκοι ή η σκλήρυνση κατά πλάκας. Απαραίτητη είναι η διερεύνηση με μαγνητική τομογραφία, η αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης εξατομικευμένα και ο στρατηγικός σχεδιασμός της θεραπείας αρχικά με φάρμακα και σε ανθεκτικές περιπτώσεις με παρέμβαση.

Παρεμβάσεις στη νευραλγία του τριδύμου

Οι θεραπευτικές επιλογές σε φαρμακοανθεκτικές νευραλγίες του τριδύμου είναι 1) η νευρο-αγγειακή αποσυμπίεση με μικρή κρανιοτομή στο πίσω μέρος του κρανίου ή 2) ο καυτηριασμός του νεύρου με διαδερμική παρέμβαση.