Τι είναι το μηνιγγίωμα;

Το μηνιγγίωμα είναι καλοήθης όγκος της μήνιγγας, δηλ. του περιβλήματος του εγκεφάλου. Όταν πιέζεται ο εγκέφαλος ή τα νεύρα μπορεί να προκαλέσει επιληψία ή νευρολογική συμπτωματολογία ή και πονοκέφαλο. Ανάλογα με τη βιολογική συμπεριφορά του όγκου, τα μηνιγγιώματα διακρίνονται σε βαθμού 1, που είναι τα πιο καλοήθη, βαθμού 2 ή άτυπα, που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα επανεμφάνισης μετά από αφαίρεση και βαθμού 3 που είναι πιο επιθετικά και δυσκολότερα στην αντιμετώπιση.

Πως αντιμετωπίζεται το μηνιγγίωμα;

Η θεραπεία του μηνιγγιώματος είναι η χειρουργική του αφαίρεση. Η ακτινοθεραπεία έχει θέση στα άτυπα βαθμού 2 μηνιγγιώματα καθώς και στα κακοηθέστερα βαθμού 3. 

Η σύγχρονη τεχνολογία μας επιτρέπει να κάνουμε μικροχειρουργικές επεμβάσεις και με χρήση ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών για καλό κλινικό αποτέλεσμα και γρήγορη ανάρρωση.

felsenbeinmeningeom-cor.jpg

1

felsenbeinmeningeom-ax_edited.jpg

2

Προεγχειρητικές μαγνητικές τομογραφίες (εικόνα 1 και 2) ενός ευμεγέθους μηνιγγιώματος του λιθοειδούς οστού

felsenbeinmeningeom-cor-post.jpg

3

felsenbeinmeningeom-ax-post.jpg

4

Μετεγχειρητικές μαγνητικές τομογραφίες (εικόνα 3 και 4) του ευμεγέθους μηνιγγιώματος του λιθοειδούς οστού.