Κατάγματα της σπονδυλικής στήλης

Τα κατάγματα στη σπονδυλική στήλη μπορεί να είναι το αποτέλεσμα ενός τραυματισμού. Όταν ένα κάταγμα οδηγεί σε αστάθεια της σπονδυλικής στήλης χρειάζεται σταθεροποίηση με βίδες.

Κάποια κατάγματα, ιδίως στην θωρακική και οσφυϊκή μοίρα σε ασθενείς με οστεοπόρωση, μπορεί να μην οδηγούν σε αστάθεια αλλά προκαλούν έντονους πόνους στη μέση και στην πλάτη που επιδεινώνονται με τις κινήσεις. Επιπλέον μπορεί να προκληθεί επιζήμια καθίζηση στους σπονδύλους. 

Κυφοπλαστική

Με την κυφοπλαστική μπορούμε να πετύχουμε μερική ανάταξη του ύψους του σπονδύλου και σταθεροποίηση με τσιμέντο. Ο ασθενής ανακουφίζεται από τον πόνο σχεδόν αμέσως μετά την επέμβαση. Η διάρκεια της επέμβασης είναι μικρή. Η τεχνική είναι ελάχιστα επεμβατική και αναίμακτη. 

160189501_edited.jpg

Παράδειγμα κυφοπλαστικής του 4ου οσφυϊκού σπονδύλου.

Σωστή κατανομή του τσιμέντου εντός του σωματος του 4ου οσφυϊκού σπονδύλου, όπως φαίνεται στην μετεγχειρητική ακτινογραφία.