Γλοιοβλάστωμα

Το γλοιοβλάστωμα αποτελεί κακοήθη όγκο του εγκεφάλου. Μπορεί να εντοπίζεται και σε άλλα σημεία του κεντρικού νευρικού συστήματος, αλλά η συνήθης εντόπιση είναι ο εγκέφαλος. Είναι επιθετικός όγκος. Η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση περιλαμβάνει χειρουργική αφαίρεση ακολουθούμενη από χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία ή και τα δύο. 

Είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται οι ασθενείς από εξειδικευμένους νευροχειρουργούς σε συνεργασία και με γιατρούς άλλων ειδικοτήτων. 

Η σύγχρονη τεχνολογία μας επιτρέπει να αφαιρούμε τέτοιους όγκους από δύσβατες περιοχές του εγκεφάλου, όπως το θαλαμικό γλοιοβλάστωμα της εικόνας.

1.3.12.2.1107.5.2.42.70016_edited.jpg

1

1.3.12.2.1107.5.2.41.69619_edited.jpg

2

Προεγχειρητική (1) και μετεγχειρητική (2) μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου σε ασθενή με γλοιοβλάστωμα του θαλάμου αριστερά.

Με τη χρήση της νευροπλόγησης σε συνδυασμό με τη δεματιογραφία σχεδιάζουμε την ασφαλή προσπέλαση του όγκου.

20190827_1112_1_ScreenCaptures_1_edited.

Η χρήση του φαρμακου 5-ALA μας επιτρέπει την ριζικότερη αφαίρεση με τη χρήση του μικροσκοπίου. Ο όγκος προσλαμβάνει το φάρμακο και φωσφορίζει έντονα κόκκινο χρώμα.

5ALA_edited.jpg