Τί είναι το γλοίωμα χαμηλής κακοήθειας;

Το γλοίωμα χαμηλής κακοήθειας είναι πρωτοπαθής όγκος του εγκεφάλου με αργό ρυθμό ανάπτυξης, σε αντίθεση με άλλους πιο επιθετικούς πρωτοπαθείς όγκους όπως το αναπλαστικό γλοίωμα και το γλοιοβλάστωμα. Ιστολογικά μπορεί να είναι αστροκύττωμα ή ολιγοδενδρογλοίωμα. Με μοντέρνες μοριακές τεχνικές καθορίζεται σήμερα ο ιστολογικός τύπος και η διάγνωση. 

 

Το συνηθέστερο σύμπτωμα είναι η επιληπτική κρίση. Μπορεί όμως να είναι και τυχαίο εύρημα σε μαγνητική τομογραφία που γίνεται για άλλο λόγο όπως πονοκέφαλος ή στα πλαίσια κάποιου τραύματος.   

Ποια είναι η θεραπεία για το γλοίωμα χαμηλής κακοήθειας;

Η θεραπεία για το γλοίωμα χαμηλής κακοήθειας είναι η χειρουργική εξαίρεση. Η παρακολούθηση δεν ενδείκνυται. Οι σύγχρονες μελέτες δείχνουν πως η χειρουργική εξαίρεση έχει καλύτερα αποτελέσματα αναφορικά με την επιβίωση και την ποιότητα ζωής των ασθενών.   

 

Σημαντικό είναι ότι τα γλοιώματα αυτά έχουν διάχυτη επέκταση μέσα στον εγκεφαλικό ιστό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μέσα στον όγκο πολλές φορές να βρίσκονται λειτουργικά νεύρα που ελέγχουν σημαντικές λειτουργίες όπως ο λόγος και η κίνηση.

 

Για τον λόγο αυτο, τα γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας αποτελλούν την κατ' εξοχήν ένδειξη κρανιοτομίας σε εγρήγορση. Σε αυτήν την εγχείρηση ο ασθενής παραμένει ξύπνιος και συμμετέχει σε δοκιμασίες που ελέγχουν σημαντικά κέντρα, ανάλογα με την περίπτωση. Η μέθοδος είναι αποτελεσματική και ασφαλής. Μας επιτρέπει να αφαιρούμε με ασφάλεια όγκους με δύσκολη εντόπιση, όπως η νήσος του Reil (εικόνα). 

insula%20glioma_edited.jpg

Η εικόνα δέιχνει τη μαγνητική τομογραφεία μετά από αφαίρεση ενός γλοιώματος χαμηλής κακοήθειας στη νήσο του Reil στη δεξιά πλευρά. Η τεχνικλη της κρανιοτομίας σε εγρήγορση επιτρέπει την ασφαλή αφαίρεση χωρίς υπόλειμμα όγκου, γεγονός που συνιστά απόλυτη επίτευξη των αντικειμενικών στόχων της επέμβασης.