Επισκληρίδιο αιμάτωμα

 

Είναι η συλλογή αίματος ανάμεσα στη σκληρά μήνιγγα και την εσωτερική πλευρά του κρανίου. Όταν έχει μεγάλο μέγεθος, πιέζεται ο εγκέφαλος και προκαλεί συμπτώματα: πονοκέφαλο, νευρολογική σημειολογία. Η αντιμετώπιση γίνεται με χειρουργικό τρόπο. Απαιτείται διάνοιξη του κρανίου, κρανιοτομία, και αφαίρεση του αιματώματος.