Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία

 

Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία είναι η συλλογή αίματος (αιμάτωμα) μέσα στο εγκεφαλικό παρέγχυμα. Πιο συχνά είναι αποτέλεσμα τραύματος (εγκεφαλική θλάση). Σε περιπτώσεις όμως αγγειοπάθειας, πιο συχνά από υπέρταση, μπορεί να προκληθεί αυτόματη ενδοεγκεφαλική αιμορραγία. Άλλες αιτίες είναι τα ανευρύσματα και οι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες ή τα σηραγγώδη αιμαγγειώματα. Η λήψη αντιπηκτικών φαρμάκων αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα. Οι ασθενείς με ενδοεγκεφαλική αιμορραγία μπορεί να έχουν δυνατό πονοκέφαλο, νευρολογικά συμπτώματα ή ακόμη να είναι και σε κωματώδη κατάσταση. Η αντιμετώπιση είναι συντηρητική ή χειρουργική και αποφασίζεται εξατομικευμένα, ανάλογα με την περίπτωση.