Τί εννούμε με τον όρο "ελαχιστα επεμβατική τεχνική";

Εννοούμε μια τεχνική που στόχο έχει την ελαχιστοποίηση του τραύματος που σχετίζεται με την προσπέλαση στη βλάβη.

 

Αυτό επιτυγχάνεται με μικρότερες τομές και σεβασμό των ιστών, π.χ των μυών, έως την κυρίως βλάβη που θέλουμε να φτάσουμε, π.χ να αφαιρέοσυμε κλπ.

Παραδείγματα ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής είναι η διαμυϊκή τοποθέτηση βιδών με χρήση νευροπλοήγησης στη σπονδυλική στήλη, η χρήση μυϊκών διαστολέων (εικόνα) για την διαμυϊκή μικροδισκεκτομή αλλά και οι ενδοσκοπικές τεχνικές τόσο στον εγκέφαλο όσο και στην σπονδυλική στήλη. Τυπική περίπτωση είναι η ενδοσκοπική αφαίρεση αδενώματος υπόφυσης.

IMG_0620_edited_edited.jpg

Ο Dr. Ευάγγελος Κόγιας, FEBNS έχει εξειδίκευση στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές.