Ανεύρυσμα Εγκεφάλου

Ενδοεγκεφαλική Αιμορραγία

Σηρραγγώδες Αιμαγγείωμα - καβέρνομα

Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα

Επισκληρίδιο Αιμάτωμα

Αιμαγγειοβλάστωμα - Von Hippel Lindau