Τί είναι το 5-ALA;

Το 5-ALA είναι ένα φάρμακο σε μορφή σκόνης που διαλύεται στο νερό και χορηγείται στον ασθενή από το στόμα.

Πού χρησιμοποείται στην νευροχειρουργική;

Στην νευροχειρουργική το 5-ALA χρησιμοποιείται στην χειρουργική νευρο-ογκολογία και ειδικότερα στην αφαίρεση κακοήθων γλοιωμάτων όπως για παράδειγμα το γλοιοβλάστωμα ή τα αναπλαστικά γλοιώματα βαθμού 3. 

Σε τί χρησιμεύει;

Μετά τη χορήγηση του φαρμάκου, αυτό προσλαμβάνεται και μεταβολίζεται στον όγκο. Ένα παράγωγο του μεταβολισμού προσδιδει στον όγκο μια χρήσιμη ιδιότητα για την επιτυχία της εγχείρησης. Υπο το κυανό φως του μικροσκοπίου (ειδικό φίλτρο για εξελιγμένα μικροσκόπια τελευταίας τεχνολογίας), ο όγκος φωσφορίζει ένα έντονο κόκκινο χρώμα (εικόνα 1). Αυτό επιτρέπει στον νευροχειρουργό να διακρύνει τον όγκο από τον φυσιολογικό εγκέφαλο και διευκολύνει την ριζική αφαίρεση του όγκου (βίντεο). 

5ALA_edited.jpg

1

Παρόλο που το 5-ALA είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλειο, απαιτείται εμπειρία για την ορθή χρήση του φαρμάκου αλλά και για την ορθή αξιολόγηση του διεγχειρητικού ευρήματος από τον χειρουργό.

Για τον λόγο αυτό παρέχεται πιστοποίηση για τη χρήση του φαρμάκου.

Ο Dr. Ευάγγελος Κόγιας, FEBNS έχει πιστοποίηση για τη χρήση του φαρμάκου 5-ALA και έχει διενεργήσει πλήθος επεμβάσεων με αυτήν την τεχνική.