Κύστεις κωναρίου (επίφυσης)

Η απλές κύστεις του κωναρίου (επίφυσης) είναι συνήθως τυχαίο εύρημα σε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Έχουν στρογγυλό ομοιόμορφο σχήμα, λεπτό τόιχωμα και υγρό περιεχόμενο. Το μέγεθος τους είναι συνήθως μικρότερο από 1εκ. Συνήθως είναι ασυμπτωματικές. 

Στην περίπτωση αυτή επιλέγουμε να τις παρακολουθούμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα με μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου για το ενδεχόμενο να αυξηθούν σε μέγεθος. 

Όγκοι της επίφυσης

Όγκοι της περιοχής της επίφυσης είναι τα πινεαλοκυττώματα, τα πινεοβλαστώματα, αστροκυττώματα, επενδυμώματα, μηνιγγιώματα, θηλωματώδεις όγκοι, χοριοκαρκίνωμα κ.α.

Σε περίπτωση συμπτωμάτων ή κακοήθειας ενδείκνυται χειρουργική αντιμετώπιση, άλλοτε σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία/χημειοθεραπεία, ανάλογα με την περίπτωση.